Amin-e-Raaz Hai Mardan-E-Hur Ki Darweshi

Amin-e-raz hai mardan-e-hur ki darveshi

Ki jibrail se hai us ko nisbat-e-ḳhveshi

Kise ḳhabar ki safine Dubo chuki kitne

Faqih o suufi o sha.ir ki na-ḳhush-andeshi

Nigah-e-garm ki sheron ke jis se hosh ud jaaen

Na ah-e-sard ki hai gosfandi o meshi

Tabib-e-ishq ne dekha mujhe to farmaya

Tira maraz hai faqat aarzu ki be-nishi

Vo shai kuchh aur hai kahte hain jan-e-pak jise

Ye rang o nam ye lahu aab o naan ki hai beshi

Leave a Comment

%d bloggers like this: