Maana Ki Teri Ek Aawaj Se Bheed Ho Jati Hai

Maana ki teri ek Aawaj se bheed ho jati hai

Lekin ham bhi mahir hai

Hamari ek lalkar se puri bheed bikhar jati hai

By Real Shayari

Real Shayari Ek Koshish hai Duniya ke tamaan shayar ko ek jagah laane ki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *