Maana Ki Teri Ek Aawaj Se Bheed Ho Jati Hai

Maana ki teri ek Aawaj se bheed ho jati hai

Lekin ham bhi mahir hai

Hamari ek lalkar se puri bheed bikhar jati hai

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      %d bloggers like this: