Pina Mujhe Tha Ye Jam, Jo Tumne Dushmani Ka Hai Pilaya..!

Pina mujhe tha ye jam, jo tumne dushmani ka hai pilaya..!

Wafa kerne valo me kha vo aib tha jo tumne unhe sataya..!!

Muhabbat mehi Shi do ghunt humne bhi chakhi..!

Sambhalo mujhko yaro, ke ye desh ladkhdaya..!!

Leave a Comment

%d bloggers like this: