Tujhi Mein Zameen Dekhi Tujhi Mein Aasman Paya

Tujhi mein zameen dekhi, tujhi mein aasman paya,
Haiwaniyat bhi maine ek Fariste ki nafs mein paya,
Mohabbat kar tu saaki ban Tabhi Enjeel kehlaega,
varna zamana jalim hai bada tu Iblees hi rah jaega.

Leave a Comment

%d bloggers like this: