Tujhi mein zameen dekhi, tujhi mein aasman paya,
Haiwaniyat bhi maine ek Fariste ki nafs mein paya,
Mohabbat kar tu saaki ban Tabhi Enjeel kehlaega,
varna zamana jalim hai bada tu Iblees hi rah jaega.

By Real Shayari

Real Shayari Ek Koshish hai Duniya ke tamaan shayar ko ek jagah laane ki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *