Life shayari

Umra Jaaya kardi logo ne
Auro ke wajood mai nuks nikalate nikalate
Agar itna khud ko tarasha hota
To farishte ban jaate

By Real Shayari

Real Shayari Ek Koshish hai Duniya ke tamaan shayar ko ek jagah laane ki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *