Momeen hai na tu, to phir kyun chillata hai,
Kyun bevajah khudka hi tamasha banata hai,
Jo tera hai vo tujhe mil kar rahega, kyun ghabrata hai,
Ya khudki sunle ya uski jo tujhe farishton se bhi afzal batlata hai.

By Real Shayari

Real Shayari Ek Koshish hai Duniya ke tamaan shayar ko ek jagah laane ki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *