Momeen Hai Na Tu

Momeen hai na tu, to phir kyun chillata hai,
Kyun bevajah khudka hi tamasha banata hai,
Jo tera hai vo tujhe mil kar rahega, kyun ghabrata hai,
Ya khudki sunle ya uski jo tujhe farishton se bhi afzal batlata hai.

Leave a Comment

%d bloggers like this: